East Kilbride Club Championship

Played at East Kilbride ending on 07/10/2012
Results compiled by Andrew Howie
 Pool   Name   Club   Status   Grade   PNUM    R1 Opp   R1 Res   R2 Opp   R2 Res   R3 Opp   R3 Res   R4 Opp   R4 Res   R5 Opp   R5 Res   R6 Opp   R6 Res   Pts   Plyd 
 1  Jelfs, Alan  EK  -  1858  4482   0    7w  1  4b  1  9w  1  6b  1  2w  1  5  6
 2  Thomas, Phil  EKTR  -  1858  15971   15b  1  8w  1  13b  1  6w  0   B    1b  0  3  6
 3  Thomas, Daniel R  EK  J16  1741  15990   16w  1  10b  1  6w  0  13b  0  0    4w  1  3  6
 4  Murray, Frankie  EK  -  1723  5433   17b  1  13w  0  1w  0  27b  1  14w  1  3b  0  3  6
 5  Dunlop, Anthony  EK  -  1681  3806   18w  1  14b  1  9b  0  15w  1  7b  0  16w  1  4  6
 6  Koehn, Lennart   EK  J13  1652  23386   19b  1  25w  1  3b  1  2b  1  1w  0  7w  1  5  6
 7  Miller, Craig  EK  -  1593  9045   20w  1  1b  0  18w  1  14b  1  5w  1  6b  0  4  6
 8  Robertson, Jim  EK  -  1573  5812   21b  1  2b  0  0    17w  0  19b    14w  1  3  6
 9  Brisbane, Tom  EK  -  1565  3280   23w  1  0    5w  1  1b  0  13w  1  17b    4  6
 10  MacKenzie, Ian  EK  -  1503  6956   22b  1  3w  0  16b    19w    15b    21w  1  3  6
 11  Denham, Paul   EK  -  1498  9891    B    19b                    1  2
 12  Thomas, Matthew R  EKMN  J18  1413  15984   25w  0  20b    22w  1   B        27b  1  3  5
 13  Howie, Andrew  EK  -  1393  14450   24w  1  4b  1  2w  0  3w  1  9b  0   B    3  6
 14  Devenny, Peter  EKCC  J17  1336  16763   26w  1  5w  0  25b  1  7w  0  4b  0  8b  0  2  6
 15  Johnston, Jim  EK  -  1332  13460   2w  0  23b  1  20w  1  5b  0  10w    19b    3  6
 16  McKay, Stewart  EK  -  1326  5118   3b  0  21w  1  10w    18b  1  17w    5b  0  3  6
 17  Howie, Colin  EK  J12  1286  21885   4w  0   B    23w  1  8b  1  16b    9w    3  6
 18  Gosetti, Piero  EK  -  1279  4134   5b  0  24w  1  7b  0  16w  0  27w  1  25b  1  3  6
 19  Howie, Derek  EK  -  1175  22531   6w  0  11w    27b  1  10b    8w    15w    3  6
 20  Melvin, John  EK  -  1127  15032   7b  0  12w    15b  0  0        22b    1  5
 21  Macgregor, Alasdair  EK  -  1077  19007   8w  0  16b  0  24w  1   B    22w  1  10b  0  2  6
 22  Smith, Alex  TR  -  1073  14697   10w  0  27w    12b  0  25w    21b  0  20w    1  6
 23  Lynn, Henry  EK  -  1020  15301   9b  0  15w  0  17b  0              0  3
 24  Lees, Rachel  G3HA  J12  702  22400   13b  0  18b  0  21b  0              0  3
 25  Barclay, Lewis  EK  -  599  21608   12b  1  6b  0  14w  0  22b     B    18w  0  2  6
 26  Lees, Marc  CZHA  J 8  481  23563   14b  0                      0  1
 27  Mullen, Ross  HA  -  0  1672    B    22b    19w  0  4w  0  18b  0  12w  0  1  6
 72  145

East Kilbride Club Championship Grading Performance table
 Grading Performance
 Pool  Name  Club  Status  Grade  PNUM Pts  Plyd  Opps  Act  Plyd  Perf 
 1   Jelfs, Alan   EK   -   1858   4482   5   6   1700   5   5   2100 
 6   Koehn, Lennart    EK   J13   1652   23386   5   6   1603   5   6   1883 
 9   Brisbane, Tom   EK   -   1565   3280   4   6   1501   3   5   1651 
 7   Miller, Craig   EK   -   1593   9045   4   6   1526   4   6   1648 
 5   Dunlop, Anthony   EK   -   1681   3806   4   6   1413   4   6   1535 
 2   Thomas, Phil   EKTR   -   1858   15971   3   6   1622   3   5   1694 
 13   Howie, Andrew   EK   -   1393   14450   3   6   1573   3   5   1645 
 3   Thomas, Daniel R   EK   J16   1741   15990   3   6   1544   3   5   1616 
 17   Howie, Colin   EK   J12   1286   21885   3   6   1434   3   5   1506 
 10   MacKenzie, Ian   EK   -   1503   6956   3   6   1308   3   6   1368 
 4   Murray, Frankie   EK   -   1723   5433   3   6   1569   2   5   1497 
 16   McKay, Stewart   EK   -   1326   5118   3   6   1445   3   6   1445 
 19   Howie, Derek   EK   -   1175   22531   3   6   1496   2   5   1424 
 8   Robertson, Jim   EK   -   1573   5812   3   6   1399   2   5   1399 
 15   Johnston, Jim   EK   -   1332   13460   3   6   1373   3   6   1373 
 18   Gosetti, Piero   EK   -   1279   4134   3   6   1271   2   5   1199 
 12   Thomas, Matthew R   EKMN   J18   1413   15984   3   5   1071   1   3   1071 
 21   Macgregor, Alasdair   EK   -   1077   19007   2   6   1235   2   5   1163 
 14   Devenny, Peter   EKCC   J17   1336   16763   2   6   1407   2   6   1285 
 25   Barclay, Lewis   EK   -   599   21608   2   6   999   1   5   849 
 20   Melvin, John   EK   -   1127   15032   1   5   1346   1   4   1153 
 22   Smith, Alex   TR   -   1073   14697   1   6   1161   1   5   920 
 11   Denham, Paul    EK   -   1498   9891   1   2   1175      1   1175 
 27   Mullen, Ross   HA   -   0   1672   1   6   1341      5   974 
 23   Lynn, Henry   EK   -   1020   15301   0   3   1386   0   3   986 
 24   Lees, Rachel   G3HA   J12   702   22400   0   3   1094   0   3   693 
 26   Lees, Marc   CZHA   J 8   481   23563   0   1   881   0   1   481